ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΔΡΟΥ
Πόσες τέτοιες δηλώσεις πρέπει ακόμη να ακούσουμε; Και σαν ακροατές αλλά και σαν γονείς;