ΚΑΡΛΟ ΓΚΑΜΠΙΝΟ
Η ξεχωριστη πορεία του αρχιμαφιόζου με το αγγελικό πρόσωπο.