ΥΨΟΣ
Ας αγνοήσουμε πια τα στερεότυπα και ας αφεθούμε στη μαγεία-όχι της φύσης-αλλά του έρωτα!
Η ομάδα AirPano σε καθηλώνει με τις τρομερές της πανοραμικές φωτογραφίες.
Το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες.