ΚΟΖΑΝΗ
Βλέποντας το βίντεο από την επίθεση στην Κοζάνη, σημειώνουμε τρεις μεγάλες παρατηρήσεις.