ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ
Φαίνεται πως το ελληνικό καλοκαίρι είναι για όλους. Εκτός από εμάς.