ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Λίγα λόγια και πολλές φωτογραφίες για την Carla του Elite που όλοι αγαπήσαμε.
Και με τον κορονοϊό είπε να βγάλει και καμιά φωτογραφία.
Η γυναίκα που έκανε μόδα τη διαχρονική και ανεπιτήδευτη γοητεία των bimbos.
Στο βωμό της δόξας του Instagram και του εύκολου χρήματος, καταστρέφονται ολόκληρες γενιές.
Από τις απαντήσεις που θα λάβεις σε αυτές θα κριθεί το αν θα υπάρξει δεύτερο και τρίτο