καταναλωση
Τι κάνεις λάθος και καταναλώνεις περισσότερο καύσιμο απ’ ότι πρέπει.