βαρκες
 Σε αυτό το μέρος ζουν μέσα σε βάρκες…κι όμως είναι αλήθεια!