ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ
Ένας άντρας γράφει για το σιδέρωμα, το πλυντήριο, το άπλωμα και όλα αυτά που καταφέρνει καθημερινά. Ή και που δεν…