ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
Περίπου 30 χρόνια μετά το τέλος του, ο κινηματογράφος κρατάει ακόμα ζωντανή τη μνήμη της εποχής που ο πλανήτης ήταν…
Δύο φιλμ με κεντρικό θέμα τον πόλεμο αλλά με τεράστιες διαφορές μεταξύ τους.