πατρικο
Ένας συντάκτης δεν περίμενε ποτέ να του συμβεί, αλλά αποφάσισε να το μοιραστεί.
Μετά από ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος το ταξίδι στην επαρχία κρύβει εκπλήξεις κι επικίνδυνες οφθαλμαπάτες.