ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΙ
Πώς είναι να θάβεται κάποιος ζωντανός; Οι 33 μεταλλωρύχοι από τη Χιλή επέζησαν και αυτή είναι η ιστορία τους.