ΚΛΑΜΑ
Όλοι οι άντρες έχουν δικαίωμα να κλάψουν, ακόμα και αν λέγονται Vinnie Jones.