ΡΕΙΜΟΝΤ ΤΣΑΝΤΛΕΡ
Ογδόντα χρόνια «Ο Μεγάλος Ύπνος» σημαίνει γενέθλια για όλη την αστυνομική λογοτεχνία του κόσμου.