ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΣΥΛΟ
Το πανεπιστημιακό άσυλο δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι άσυλο παρανομίας και εγκληματικότητας.