ΜΠΑΧΑΜΕΣ
Όταν πρόκειται για δικό σου νησί, μάλλον ναι.