ΑΠΟΨΕΙΣ
Τι κερδίζουμε και τι χάνουμε με το να είμαστε «πολυεργαλεία»;
Διαθέτουμε περισσότερους υποψήφιους πολιτικούς απ’ όσους μπορούμε να μεταβολίσουμε.