ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Όποια πέτρα και αν σηκώσεις, παντού θα βρεις κάποιον Έλληνα. 
Ξέρουμε πως δεν υπολογίζεται ακριβώς, αυτοί όμως ανακάλυψαν 62 τρις ψηφία επιπλέον μέσα σε 100 μέρες.
Μέσα στη φυλακή βρήκε την ελευθερία στα ανώτερα μαθηματικά.
Μην σκεφτείς να τον αλλάξεις μετά από αυτό.
Επτά μαθηματικές ερωτήσεις που θα δείξουν αν έχεις πρακτικό μυαλό.