ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Παίξε το κουίζ και μάθε αν είσαι Κάκκαλος ή Χλαπάτσας.
Αλλά μιλήσαμε με τον Δημήτρη Φραγκιόγλου και μας κόπηκε το χαμόγελο.