ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
Ένας φυσικός με πολλές σκέψεις, απέχθεια για το άπειρο και ξεκάθαρα για τον εαυτό του.
Ένας συντάκτης θυμάται την πρώτη του δουλειά σε κατάστημα υποδημάτων. Και για ποιο λόγο «μύριζε» πιο βρόμικη από ό,τι φαινόταν.
Το νέο διήγημα του Ratpack για εκείνες τις φίλιες που έρχονται από το πουθενά.
Η Οδύσσεια ενός συντάκτη που ποτέ δεν θυμάται που έχει παρκάρει.
Ένα διήγημα του Ratpack για τις χρόνιες φιλίες που δοκιμάζονται στα δύσκολα.