ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Για σένα που νομίζεις ότι είναι η Δευτέρα, καλύτερα να το διαβάσεις.
Πάλι καλά για μέρες σαν το Σάββατο.