ΣΕΡΠΙΚΟ
«Και προχωρούσα μέσα στη νύχτα χωρίς να γνωρίζω κανένα…». Τελικά τον (Serpico τον) έμαθαν όλοι.
Η ερμηνεία ζωής του Πατσίνο για το true story πίσω από τον άφθαρτο αστυνομικό.