ΕΛΣΑ ΧΟΣΚ
Η γυναίκα που ανατρέπει όλα τα μετεωρολογικά δεδομένα.
Υποκλινόμαστε στη νέα της φωτογράφηση.