ΑΡΡΩΣΤΟΣ
Από πότε έγινε η γυναίκα ένα τέρας ψυχραιμίας και ο άντρας ένας αρρωστοφοβικός τύπος που καταρρέει με το πρώτο φτέρνισμα;
Το κρεβάτι του «πόνου» είναι γλυκό αν σε φροντίζει η μαμά σου.