ΑΙΡΕΣΕΙΣ
Το Manson Family και άλλες δύο αιρέσεις που σκόρπισαν αίμα και πτώματα.