ΛΙΜΠΕΡΤΙ ΜΙΝΤΙΑ
Το αγαπημένο παιδί του Ecclestone μαθαίνει να ζει χωρίς τον πατέρα του.