ΜΠΕΡΝΙ ΕΚΛΕΣΤΟΟΥΝ
Το αγαπημένο παιδί του Ecclestone μαθαίνει να ζει χωρίς τον πατέρα του.