ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ
Είναι σαν τις προσφορές αξίας 999,99 € αντί για 1000.
Τι κάνεις λάθος και καταναλώνεις περισσότερο καύσιμο απ’ ότι πρέπει.