ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
Όλοι έχουμε αναρωτηθεί τι ήταν εκείνο που ώθησε απλούς καθημερινούς άνδρες να γίνουν στη στιγμή επιτυχημένοι ηγέτες στον τομέα τους,…
Ο γιος του, Ziggy, το έχει πάρει επ' ώμου για να τιμήσει τη μνήμη του.