ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΣΤΑ 18
Δύο αρθρογράφοι του Ratpack συγκρούονται για το θέμα της υποχρεωτικής στράτευσης.