ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το χειριστήριο από ατόφιο χρυσάφι είναι ξεκάθαρα για τους πιστούς.
Επικροτούμε τη Microsoft, θαυμάζουμε αυτούς τους ανθρώπους.