ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ
Ένας επίγειος παράδεισος βγαλμένος από την μυθολογία μας.
Είμαστε περήφανοι τουλάχιστον για τις παραλίες μας.
Ένας μικρός πράσινος παράδεισος με εξωτικές παραλίες.