ΜΠΟΝΤ
Μια λάγνα ματιά σε 10 κομμάτια που φορέθηκαν στον τιμημένο αριστερό καρπό.