ΣΑΜΓΟΥΕΛ ΤΑΡΛΥ
Γιατί πρέπει να εναποθέσουμε ελπίδα στη «συμμαχία» Μπραν-Σαμ.