ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
O αργός θάνατος του print συνεχίζεται με την παύση μίας κορυφαίας αθλητικής έκδοσης.
Μάνα εξ ουρανού για τους φαν του περιοδικού. 
Μιλήσαμε με τον εκδότη τους, Φώτη Τσιμέλα, που πιστεύει ότι το χαρτί παραμένει το πολυτιμότερο μέσο.