ΜΑΙΚΛ ΤΖΑΚΣΟΝ
Κάποιοι γεμίζουν το κομπόδεμά τους ακόμα και από τον άλλο κόσμο.