ΑΔΕΡΦΗ
Αριστερά ο αμήχανος αδερφός, δεξιά η μικρή του αδερφούλα που χορεύει twerk.