ΜΑΪΛΣ ΝΤΕΪΒΙΣ ΕΚΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Μια συνέντευξη με τον Μάκη Μαλαφέκα, συγγραφέα του «Μάιλς Ντέιβις | Εκτός Κλίμακας».