ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ
14 λέξεις βγαλμένες από τις πιο χαρμανιασμένες γωνιές των τεκέδων.