ΘΑΛΑΣΣΑ
Ένας συντάκτης προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει αυτούς που προτιμούν το χλώριο από το θαλασσινό νερό.
Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια, όχι ούρα σε θάλασσες κι ακτές. Ήταν δίκαιο και γίνεται πράξη. Στο Βίγκο, όχι στην Ελλάδα.
Δημιούργησε έναν τεχνητό ύφαλο μέσα σε μερικά χρόνια.
Αφιέρωσε τη ζωή του στην ανακάλυψη των βυθών αλλά και στις πρωτότυπες εφευρέσεις.
Είναι κάπως παρήγορο που αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα με τους δισεκατομμυριούχους.