ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ HANGOVER
Θα χρειαστείς μόλις μισή ώρα.