ΧΟΥΝΤΑ
10 φωτογραφίες που αποδεικνύουν πόσο «φίνα» τα περνάγαμε στη Χούντα.