ΠΑΧΗ ΜΕΓΑΡΩΝ
Ένας συντάκτης θυμάται το δυστύχημα των Μεγάρων που συνέβη πριν επτά χρόνια.