ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΗΠΑ
Έγινε Πρόεδρος κατά τύχη, στο τέλος της προεδρίας του ήταν απαξιωμένος, στο μεσοδιάστημα έχτισε μια αυτοκρατορία.
Τα ρολόγια που προτιμούσαν οι μεγάλοι πολιτικοί ηγέτες.
Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, το 46% των Αμερικανών θα τον ψήφιζε και ο Rock εμφανίζεται κολακευμένος.
Μία επανάσταση τελειώνει όταν κατακτήσει την εξουσία ή όταν πετύχει τους αρχικούς της στόχους;
Μισό αιώνα μετά παραμένει το golden standard όχι μόνο στην πολιτική αλλά και στο στυλ.