ΕΜΒΑΤΗΡΙΑ
Από το εγερτήριο μέχρι το σιωπητήριο, μια καραμούζα δρόμος.