ΚΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΕΣ
Ο κύριος Monopoly γίνεται σήμερα 82 χρονών και το γιορτάζουμε νοσταλγικά.