ΚΙΜ ΠΑΤΑ ΤΟ
Ένα μίνι ψυχογράφημα στον ιδανικό υποψήφιο για πυρηνικό ατύχημα.