ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΞ
Βάλαμε μία γυναίκα να απαντήσει στο αιώνιο ερώτημα γύρω από το σεξ.
Ανάμεσα στα δύο καμία γυναίκα δεν επιλέγει την ποσότητα.