ΣΟΚΟΛΑΤΑ
Δυστυχώς δεν φέρνει τόσο καλά νέα σε όσους επιλέγουν το κρασί για τον ίδιο λόγο.
Τύπε που εμπνεύστηκες το ξενοδοχείο φτιαγμένο από σοκολάτα, να ξέρεις ότι ΣΕ ΨΑΧΝΟΥΜΕ (για να σε βραβεύσουμε).
Τι δηλαδή, η δουλειά σου είναι καλύτερη;