ΠΥΞ ΛΑΞ
Οι Πυξ Λαξ θα κάνουν συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αυστραλία.
Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021 και Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021 στο Christmas Theater, Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου.